woensdag, juli 22, 2009

PVV: Wat kost ons de allochtoon?

De PVV wil exact weten hoeveel geld allochtonen de staat kosten en hoeveel ze opbrengen. Het is de vraag of de ministeries meewerken aan deze kosten-batenanalyse. De PVV wil onder meer van de fiscus weten hoeveel minder allochtonen aan belasting betalen ten opzichte van oorspronkelijke Nederlanders, schrijft Trouw. Vragensteller is Geert Wilders' fractiegenoot Sietse Fritsma. Hij vermoedt dat allochtonen gemiddeld minder belasting betalen, omdat migranten vaker werkloos zijn. Ook zouden ze volgens Fritsma meer dan gemiddeld naar de huisarts gaan, waardoor de kosten bij het ministerie Volksgezondheid oplopen. Het is nog niet bekend of de departementen gaan meewerken aan de analyse.

Geen opmerkingen: