zondag, juli 19, 2009

België legaliseert grote groep illegalen

BRUSSEL - België legaliseert illegalen die vijf jaar in België zijn, evenals werkende illegalen die er 2,5 jaar zijn. Voorwaarde is dat de illegalen het 'centrum van hun affectieve, sociale en economische belangen' in België hebben. De regering heeft daartoe zondag een instructie gegeven aan de Dienst vreemdelingenzaken. De Belgische regeringspartijen kibbelden al anderhalf jaar over de legalisering. De oplossing kwam toen premier Herman van Rompuy de betrokken ministers overplaatste en dit weekeinde apart regeringsberaad voerde. De illegalen kunnen tot 15 december een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. Volgens vicepremier Steven Vanackere (Ambtenarenzaken) gaat het om een eenmalige operatie. De vicepremier zei dat niet is berekend om hoeveel illegalen het gaat. Voorman Filip Dewinter van oppositiepartij Vlaams Belang is woest. Hij spreekt over een drama. Hij schat dat 8000 à 10.000 illegalen zo een verblijfsvergunning krijgen. Daarnaast zuigt de regeling nieuwe illegalen aan, waarschuwt hij.

Geen opmerkingen: