donderdag, december 22, 2011

Spelling Suriname te oud

Suriname paste sinds 1954 nooit haar Nederlandse spellingregels aan, waardoor een intussen bijna zestig jaar oude taalwet er nog steeds de enige officiële is. Toen onder meer de Nederlandse Taalunie, waarvan Suriname sinds 2004 geassocieerd lid is, daarover aan de alarmbel trok bij minister Soewarto Moestadja van Binnenlandse Zaken, schrok die zich een hoedje. Niemand bleek hiervan op de hoogte.

De ontdekking kwam toevallig aan het licht toen de Stichting Cultuureducatie een jaarkalender wou opstellen met daarop alle nationale feestdagen. Om te weten welke feestdagen het land nu precies telt – president Desi Bouterse voerde in anderhalf jaar tijd vijf nieuwe vrije dagen in – werd het staatsblad van Suriname geraadpleegd. De vereniging merkte tot haar afgrijzen dat de spelling in die staatsbladen nog steeds dezelfde is als in 1954, zoals de stokoude taalwet dat voorschrijft.

“Toen Suriname in 2004 toetrad tot de Taalunie was de invoering van de nieuwste spellingregels één van de weinige vereisten. Dat heeft de vorige regering laten liggen”, vertelt Helen Chang, vertegenwoordiger van de Nederlandse Taalunie in Suriname.
Dat zorgt volgens haar wel degelijk voor problemen. “Surinaamse studenten zijn eigenlijk niet verkeerd als ze 'aktie' schrijven. En ook de overheid kan het probleemloos hebben over 'inwoners van Zuidamerika'. Wettelijk gezien is dat hier nog steeds de correcte schrijfwijze. Dat botst natuurlijk met wat de Surinamer dagelijks leest op het internet of via de media oppikt. Het stemt ook niet overeen met het vele lesmateriaal op de scholen dat wél al in de nieuwe spelling is opgesteld. Kortom, het is zonder meer verwarrend.”

Geen consequenties
Chang trok intussen samen met Benjamin Mitrasingh, de voorzitter van de Stichting Cultuureducatie, naar minister Moestadja. Hij kreeg tijdens dat bezoek symbolisch een 'Groene Boekje' overhandigd, de officiële woordenlijst van de Nederlandse Taalunie.
Volgens een persbericht reageerde Moestadja 'verrast en verbaasd' op het nieuws, én beloofde hij meteen de kwestie onder de aandacht te brengen van de volledige ministerraad. “Maar in 2015 worden de spellingregels weer vernieuwd. Hopelijk gaat het dan iets sneller, ook al zullen de wijzigingen niet zo groot zijn. Een goed gebruik van de taal is in ieders voordeel. Zo weet de gebruiker uiteindelijk waar hij aan toe is”, vervolgt Chang.

Volgens haar zal de laksheid geen gevolgen hebben voor het lidmaatschap van Suriname bij de Taalunie. Chang: “Hierover moet zelfs geen rapport naar het hoofdkantoor van de Nederlandse Taalunie in Den Haag worden gestuurd. Het is de zaak van het lidland zelf om zijn wetgeving op orde te brengen, en van niemand anders. Consequenties voor het lidmaatschap van Suriname zijn er dus niet.” (RNW)

Geen opmerkingen: