zondag, juni 18, 2006

Job Cohen: Suriname heeft goede groeikansen

PARAMARIBO, 18 jun – Suriname heeft uitstekende groeikansen en zou die ook voor de volle honderd procent moeten benutten. Dit zegt burgemeester Job Cohen van Amsterdam. Als enkele traditionele hobbels genomen kunnen worden, kan voorgoed het pad van ontwikkeling worden opgegaan. Surinamers in Nederland kunnen een vitale rol vervullen. Suriname zit met het probleem van gebrek aan voldoende akder op de juiste plaats. Uiteraard moet de liefde van beide kanten komen. “Het lijkt dan logisch dat er een beroep gedaan wordt op Surinamers in Nederland”, zei Cohen tijdens de jaarlijkse Fred Derby-lezing. De relatie met Amsterdam kan tegen deze achtergrond bekeken worden en resultaat opleveren aan beide zijden. Suriname krijgt toegang tot een enorme kennisbron en zal beter in staat zijn in te spelen op de uitdagingen van globalisatie. Amsterdam kan leren van de uitwisseling en de eigen leefbaarheid opkrikken. “De samenwerking zoals die afgelopen jaren gestalte heeft gekregen, zou wel eens model kunnen staan voor de wijze waarop individuele Surinamers en Nederlanders een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van hun land”, aldus Cohen.

Geen opmerkingen: