woensdag, september 13, 2006

Welkom Sharia in Nederland

DEN HAAG - Wat minister Donner (Justitie) betreft, mag in Nederland de islamitische wetgeving (sharia) worden ingevoerd. Voor mij staat vast: als tweederde van alle Nederlanders morgen de sharia zou willen invoeren, dan moet die mogelijkheid toch bestaan? Zoiets kun je wettelijk toch niet tegenhouden? Het zou ook een schande zijn om te zeggen: dat mag niet! De meerderheid telt. Dat is de essentie van democratie.’’ Donner stelt dit in het boek Het land van Haat en Nijd van Margalith Kleijwegt en Max van Weezel. Het boek komt vandaag uit. Donner reageert met zijn uitspraak over de sharia op uitlatingen van de CDA-fractie, die eerder stelde dat partijen die de islamitische wetgeving willen invoeren uit het democratisch bestel geweerd moeten kunnen worden. Volgens de minister moeten moslims langs democratische weg aan de macht kunnen komen. Tweede Kamerlid Geert Wilders heeft Donner opgeroepen zich te verantwoorden voor zijn uitspraken over de sharia. Volgens Wilders moet een minister opkomen voor de Nederlandse waarden en normen en zich verzetten tegen de invoering van de ‘barbaarse sharia’ in ons land. Donner uit verder kritiek op de manier waarop zijn VVD-collega Verdonk optreedt. Zo vindt hij dat de ze twee jaar geleden niet had moeten aandringen op de handdruk van een imam. Koningin Beatrix deed dat volgens Donner beter. ,,Het was verstandig dat de koningin er niet op stond dat de imam haar hand schudde. Als ik hier moslims op bezoek heb zeg ik ook niet: jongens, we drinken een borrel.’’ Volgens Donner hebben moslims recht op hun eigen religieuze beleving, ook als ze vrouwen geen hand willen geven. Hij wil niet oordelen over Verdonk. ,,Maar er is een toon in het politieke debat geslopen die me niet bevalt. Een toon van: Gij zult assimileren, Gij moet in het openbaar onze waarden overnemen. Dat is niet mijn benadering.’’

Geen opmerkingen: