zaterdag, september 09, 2006

Onze Balkie is boos op zijn vriend Bush

DEN HAAG - Binnen het kabinet bestaat "irritatie en zorg" over de langdurige ontkenning door de Amerikaanse regering vande geheime CIA-cellen. Minister-president Jan Peter Balkenende zei dat vrijdag na afloop van de wekelijkse ministerraad. Hij wilde niet zover gaan als de Tweede Kamer, die vindt dat Nederland in deze kwestie is "belazerd" door de Amerikanen. Wel is Balkenende teleurgesteld dat de vragen onbeantwoord bleven. Ook raakt de situatie volgens de premier de verhouding tussen bondgenoten. " Dit soort zaken moet je niet te veel hebben", aldus Balkenende. Hij vindt dat met relevante vragen van bondgenoten goed moet worden omgegaan. De betrekkingen moeten ruimte bieden om ingewikkelde discussies met elkaar te voeren. Minister Ben Bot van Buitenlandse zaken zal namens het kabinet opheldering vragen aan de Amerikanen. Volgende week is een spoeddebat met de Tweede Kamer over de kwestie. Bot zal telefonisch contact zoeken met zijn Amerikaanse collega Condoleezza Rice. Het kabinet wil weten hoe het precies zat en hoe met de gevangenen wordt omgegaan. Ook is er grote zorg, omdat de Amerikanen hebben aangegeven dat de speciale cellen van de CIA blijven bestaan. De minister-president vindt dat de VS daarover ook helderheid moeten verschaffen. (ANP)

Geen opmerkingen: