woensdag, juli 05, 2006

Stichting Sabanapeti bouwt georganiseerde dorp Agi Paandasie

PARAMARIBO/TAPANAHONY, 5 jul – Bewoners van twee door watersnood getroffen dorpen in Oost-Suriname werken aan een nieuwe gemeenschap. Dit meldt De West. Er wordt gebroken met de traditie van bouwen op vlak land langs de rivier. Het hoger gelegen Agidi Paandasi langs de Tapanahonyrivier, moet model gaan staan voor een ommekeer. Er wordt al gebouwd. Met fondsen ingezameld door de Nederlandse stichting Sabanapeti zijn tien woningen opgezet. Voorzitter André Pakosi van Sabanapeti heeft met de plaatselijke organisatie U G’wa Soo (zoek het hogerop, red.) een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Er is een kleine houtzagerij opgezet. Opmerkelijk is de ruimtelijke ordening, die afwijkt van de traditionele dorpsinrichting in het binnenland. Niemand mag naar eigen believen een woonplek uitkiezen. Er is een heus ontwikkelingsplan uitgewerkt en er moet netjes een perceel worden aangevraagd. Ook is ruimte ingebouwd voor onder meer straten, woningen voor traditionele leiders, overheidskantoren, pleinen en ontspanningscentra. De Nederlandse gemeenten Utrecht en Amsterdam hebben vijftigduizend euro geschonken.

Geen opmerkingen: