donderdag, mei 13, 2010

Somo wil WW uitkering voor werkloze Surinamers

De Pertjajah Luhur (PL) bestudeert de haalbaarheid voor het invoeren van een werkloosheidsuitkering in ons land. Ook de andere partners binnen de Volks Alliantie en eventuele toekomstige partners zullen worden geconsulteerd. De werkloosheidsuitkering zal ondersteuning moeten geven aan personen die onvrijwillig werkloos zijn. Naar verluidt zou de werkbevolking binnen de leeftijdscategorieën van 18 en 60 jaar in aanmerking kunnen komen. Over de hoogte van de uitkeringen bestaat er nog onduidelijkheid. Er is gekozen voor een concept dat niet veel afwijkt van het Nederlandse uitkeringsmodel. Uitkeringstrekkers zouden zich volgens het plan wekelijks moeten aanmelden bij een nog op te richten arbeidsbureau. PL leider, Salam Paul Somohardjo, zegt dat er een studie groep druk doende is om dit vraagstuk diepgaand uit te zoeken en af te ronden. ‘ De top van onze partij is samen met het wetenschappelijk bureau aan het werk om na te gaan welk concept het beste zou werken in Suriname. Ons voornemen is om het ministerie van Sociale zaken en volkshuisvesting (Sozavo) te belasten met de praktische uitvoering van dit project. Dit ministerie kan werklozen registreren en ook nagaan als ze daadwerkelijk kunnen worden aangemerkt als sociaal- zwakkere werklozen. Ook het ministerie van arbeid en technologie (ATM) zou een belangrijke rol in het proces kunen krijgen.’ Volgens Somohardjo zijn de uitkeringen bedoeld voor personen die er zelf alles aan doen om aan passend werk te komen. Echter is het volgens hem niet de bedoeling dat werklozen ‘achterover gaan leunen’.’ Wij gaan de productiviteit stimuleren. Ze zullen gestimuleerd worden om waar nodig aan te pakken of zich te laten bijscholen. Maar in de tussentijd moeten de mensen wel te eten hebben,’ besluit de PL topper.

Geen opmerkingen: