dinsdag, mei 04, 2010

A-Combinatie gaat in beroep

Het Hof van Justitie zou kunnen beslissen dat de combintatie de gelegenheid had moeten krijgen om kandidatenlijsten in te dienen in de districten Paramaribo, Wanica en Para. “Als het Hof van Justitie tot die uitspraak komt is dat voor de toekomst van de combinatie, de achterban en de Surinaamse gemeenschap een belangrijk gegeven”, zegt A-Combinatie raadsman Freddie Kruisland aan Starnieuws. Kruisland merkt op dat met een voor A-Combinatie positieve uitspraak in hoger beroep, verwijten als ze verdienen geen regeermacht niet opgaan. In de tweede plaats wordt duidelijk dat er gebreken zijn bij het uitleggen van de kiesregeling. Ten derde kan die uitspraak, de wetgevende macht er toe bewegen de kiesregeling aan te passen of in zijn geheel te vervangen. Kruisland is er van overtuigd dat er juridisch voldoende redenen aanwezig zijn om deze zaak in hoger beroep aan te vechten. “Als het Hof met ons meegaat is een andere zaak”, zegt hij. Woensdag wordt de zaak ingediend. Volgens Kruisland is tot dan gewacht omdat het vonnis in kort geding niet bij voorbaat uitvoerbaar was en pas na 8 dagen hoger beroep kan worden aangetekend. Op de verkiezingen van 25 mei, zal de hoger beroepszaak geen enkele invloed hebben. “Het Hof zal echt niet op de een op andere dag de zaak in behandeling nemen en de volgende dag een uitspraak doen. Het is een onhaalbare zaak en juridisch ook niet zo eenvoudig”, zegt Kruisland.

Geen opmerkingen: