vrijdag, februari 12, 2010

A-Team heeft in beslag genomen drugs verkocht en het geld onderling verdeeld

Paramaribo - “De cocaïne is verkocht en a moni prati.” Dit heeft parlementariër André Misiekaba minister van Justitie en Politie Chandrikapersad Santokhi donderdagmiddag meegedeeld bij de begrotingsbehandeling in het parlement. Hij stelt dat bij de Surinaamse samenleving het gevoel leeft dat er geen sprake is van cocaïnediefstal vorig jaar bij de locaties van het A-Team. Ook zegt de volksvertegenwoordiger te weten dat het hoofd van A-Team (Ramin Sowidjojo...red) is gepromoveerd en nu de rechterhand is van het hoofd Justitiële Dienst. (Krishnakoemari Mathoera...red). Misiekaba constateert een waas van onduidelijkheid rond de verdwijning van de drugs, daar A-Team leden in lagere rangen zijn gemuteerd en het resultaat van het strafrechtelijke onderzoek lang op zich laat wachten. Op president Ronald Venetiaan deed Misiekaba het dringende beroep de zaak rond de 90 kilo drugs niet in de doofpot te stoppen en deze zaak serieus aan te pakken. Santokhi die vragen van parlementariërs beantwoordde ontkende de promotie van het AT-hoofd. Deze zou nog met verlof zijn en niet zijn teruggeroepen. Over de verkoop van de drugs en verdeling van de opbrengst zweeg Santokhi evenwel. Volgens de bewindsman is de zaak nog in behandeling. Naast het strafrechtelijk onderzoek zijn ook vanuit de korpsleiding tuchtrechtelijke maatregelen in studie of de agenten nalatigheid verweten kan worden. Hij herhaalde dat na een integriteits- en milieuonderzoek van de AT-leden het deel dat deze testen goed heeft doorstaan, is behouden voor deze eenheid. Nu wordt gewerkt aan een nieuwe bemensing van de elite eenheid. Adiel Kallan vroeg duidelijkheid daar in de samenleving veel vraagtekens bestaan over de verantwoordelijken van de sleutels van de opbergplaats van de drugs. Deze zouden onvoldoende aan de tand zijn gevoeld en zich nog vrijelijk bewegen. Over deze personen is geen rapportage geweest en alles moet gedaan worden om te voorkomen dat ze nog langer scheef worden aangekeken in het korps. Volgens Rabin Parmessar is de mutatie van AT-leden reeds een straf. De parlementariër vermoedt dat meer speelt in deze zaak. Ook de lange duur van het onderzoek wekt zijn achterdocht. “Nee. Ik geloof het niet. Er speelt iets anders hier.” Parmessar verwees naar de weigerachtige houding van Santokhi om NDP-parlementariërs toe te laten tot de gevangenis voor oriëntatie. Steeds weer worden er drogredenen aangedragen om het verzoek te pareren. Venetiaan reageerde met te stellen dat het Openbaar Ministerie de ruimte nodig heeft om het onderzoek te plegen. Vooralsnog is het onnodig om bij de regering aan te dringen op resultaat, daar het OM de enige autoriteit is die het tempo bepaalt.-.

1 opmerking:

Anoniem zei

Altijd geweten dat die Ramin niet te vertrouwen is, ophangen die onbetrouwbare idioot.