zaterdag, februari 13, 2010

Santokhi moet voor Hof verschijnen

Paramaribo - Minister Chandrikapersad Santokhi van Justitie en Politie moet op 25 februari verschijnen voor het Hof van Justitie. Hij moet tekst en uitleg geven over de beschuldigingen van corruptie, valsheid in geschrifte en het faciliëren van mensenhandel aan zijn adres door Diante van de L'Isle-de Jong. Het Hof heeft Santokhi gisteren hiervan in kennis gesteld. Met deze zitting die in raadkamer gehouden zal worden wil het Hof nagaan als er genoeg gronden aanwezig zijn om het Openbaar Ministerie (OM) op te dragen Santokhi strafrechterlijk te vervolgen. Ook Van de L'Isle-de Jong heeft een verschijningsplicht. Zij en haar juriste Frank King zullen afreizen naar Suriname. Hier worden zij bijgestaan door advocaat Stanley Marica. Santokhi zal juridisch worden bijgestaan door Fred Kruisland, die nu niet over de zaak wil uitweiden. Wel zegt hij tegenover dWTdat het in beginsel geen geschil is tussen Van de L'Isle-de Jong en Santokhi. "Het geschil gaat tussen die mevrouw en het Openbaar Ministerie. Het Hof wenst Santokhi te horen, omdat die belang bij heeft", verduidelijkt de advocaat. Volgens Kruisland is Santokhi niet verplicht in persoon te verschijnen maar hij kan zich laten vertegenwoordigen door een gemachtigde, hem dus. Ook Van de L'Isle-de Jong kan zich laten vertegenwoordigen, maar dan moet de vertegenwoordiger een schriftelijke volmacht aan het Hof overhandigen.Op de vraag of Santokhi in belang van het onderzoek nu al zijn functie als minister moet neerleggen zegt parlementslid Jiwan Sital dat hij het fijne van deze zaak niet kent en daarover geen oordeel wil vellen. Wel wijst hij erop dat Suriname een rechtstaat is waar eenieder, vanaf de president tot de kleine man, onderworpen is aan de wetten die gelden in het land. "En wanneer de rechtstaat er om vraag dat de minister in belang van het onderzoek zijn functie neer moet leggen dan heeft hij geen andere keus", aldus Sital.-.

Geen opmerkingen: