zondag, augustus 07, 2011

Een op de tien kinderen in Suriname slachtoffer fysiek geweld

Een op de tien kinderen in Suriname ondervindt fysiek geweld dat door een gezinslid is gepleegd. Onnodig worden kinderen geplaatst in weeshuizen, waarbinnen het risico groter is op discriminatie, onvoldoende zorg, geweld, misbruik en uitbuiting. Bij HIV hebben jongeren tussen de 25 en 29 jaar het hoogste aantal nieuwe HIV infecties in 2008,vooral bij het vrouwelijk geslacht. Vanuit dit oogpunt is het geven van voorlichting op scholen een grote prioriteit, evenals het geven van voorlichting aan jongeren die niet meer naar school gaan. Dit blijkt uit het rapport dat op 4 augustus jongstleden in Suriname gepresenteerd is. Dit rapport geeft de huidige update over de voortgang die geboekt is met betrekking tot het nakomen van de kinderrechten in Suriname. Wat betreft het onderwijs wordt in het verslag de nadruk gelegd op de geografische verschillen. Vooral bij kinderen uit het binnenland is het onderwijs aldaar slecht te noemen, waardoor de Multi Development Goals(MGD2) moeilijk gehaald kunnen worden. Om een betere bescherming aan kinderen te geven en om deze problemen aan te kaarten, is een wetgeving opgesteld die op goedkeuring wacht van DNA. Met betrekking tot het recht van kinderen tot participatie, is een positieve ontwikkeling gemaakt door de wet hoorrecht goed te keuren. Het hebben van respect voor de kijk van kinderen wordt steeds meer gepromoot door Early Childhood Development (ECD) standaarden. Ook hebben kinderen en jongeren een stem in de politiek gekregen met de oprichting van het Nationaal Jeugd Parlement. In het rapport zijn er een aantal successen in de gezondheidssector geboekt, zoals de nieuwe nationale protocollen voor de Preventie van HIV transmissie van Moeder op Kind, een landelijk programma voor kinderen van onder de 5 jaar, waaronder immunisatie en een preventief malariaprogramma. Tegelijkertijd wordt het land uitgedaagd door een stijging van de niet-overdraagbare ziekten en het gebruik van alcohol en tabak onder de jeugd. Ingrid Bouterse- Waldring, presidentsvrouwe, gaf in haar openingstoespraak aan, dat het waarborgen van de rechten van de Surinaamse kinderen van belang is. Suleiman Braimoh, UNICEF vertegenwoordiger, benadrukte dat de rol van het rapport in het bereiken van de MDG’s belangrijk is voor de vooruitgang van de fundamentele rechten van het kind in Suriname, dat UNICEF en andere ontwikkelingspartners van Suriname in staat zal stellen, de steun aan de overheid te geven met betrekking tot het beleid en systematische acties om de MDG’s te bereiken voor 2015. Bij het schrijven van het rapport hebben de regering, VN-organisaties, de ontwikkelingspartners en het maatschappelijk middenveld er aan gewerkt. Ook werden de opvattingen van meisjes, jongens en vrouwen in het verslag weergegeven. Het rapport is in het kader van de millennium doelstellingen de zogeheten Milliennium Development Goals (MDG’s) , de conventie van kinderrechten(CRC0 en het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgesteld. De presentatie die als naam droeg Situatie Analyse van de rechten van kinderen in Suriname 2010 (SitAn), lag in handen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken(BuZa) en het VN- Kinderfonds UNICEF.

Geen opmerkingen: