zondag, augustus 07, 2011

DNA en regering schuiven behandeling Advocatenwet even uit

De Nationale Assemblée (DNA) en de regering hebben besloten de verdere behandeling van de Advocatenwet even uit te stellen. In oktober moet de nieuwe wet een feit zijn. Tijdens de behandeling afgelopen donderdag is gebleken, dat zowel het parlement als de regering goede stellingen naar voren heeft gebracht. Dit maakt, dat het parlement een integrale benadering moet toepassen. Een aantal parlementariërs heeft heel wat vraagtekens geplaatst achter de voorgestelde wetswijzigingen. Chandrikapersad Santokhi (NF/VHP) vroeg aan justitieminister Martin Misiedjan wat zijn visie is om preventief toezicht op advocaten uit te breiden door middel van wetgeving en/of richtlijnen van de minister, de Orde van Advocaten of het Hof van Justitie. Santokhi vindt niet alleen repressief toezicht van belang. Het preventieve element is belangrijk om vroegtijdige overtreding te voorkómen of aan het licht te brengen. Het beroep van advocaat is een vrij beroep en moet gereguleerd worden. De Advocatenwet is in 2004 aangenomen door het parlement en daarna werden er knelpunten gesignaleerd. In oktober aanstaande moet Misiedjan een aantal zaken verduidelijken. Santokhi wil weten hoe het staat met de verplichte opleiding van advocaten. Ook moet er duidelijk gesteld worden of er klachten zijn ingediend tegen advocaten. Er zijn ongeveer 150 pleitbezorgers actief en het is van belang te kijken naar de kwaliteit en integriteit van de groep. Santokhi noemde enkele gevallen, waar zaken niet goed gaan zoals advocaten, die op de zitting verschijnen of voorschotten aannemen en niets doen voor de cliënt. Ook zijn er weinig pleitbezorgers, die zaken in het kader van kosteloze rechtsbijstand aan nemen. Santokhi is voorts de mening toegedaan, dat advocaten ondanks een hoog honorarium in vreemde valuta, geen zaken van onderwereldfiguren dienen aan te nemen. Hij vroeg zich af of deze pleitbezorgers de hoge bedragen niet aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) moeten doorgeven. Het Tuchtcollege werkt niet, terwijl er veel klachten in de gemeenschap zijn over het functioneren van advocaten, die dreigen te ontsporen. De volksvertegenwoordiger wil weten hoe de controle hierop geschiedt.

Geen opmerkingen: