donderdag, januari 14, 2010

Na Papatam nu ook escalatie in Brokopondo corrupte Security guard IamGold is aanleiding

Paramaribo - Na de escalatie op 24 december te Papatam in het district Marowijne, is het afgelopen zondag ook tot een escalatie gekomen tussen Braziliaanse goudzoekers en lokale gouddelvers in het district, nabij het dorp Klaaskreek. Hierover heeft assemblee-lid Yvonne Pinas (NDP) dinsdag verslag gedaan aan het parlement tijdens de debatten over het gebeurde in Marowijne. Het parlement is het er unaniem over eens dat zich daar een explosieve situatie voordoet, waar meteen en snel ingrijpen dringend vereist is. Opmerkelijk in het verslag van Pinas is de rol van een veiligheidsman van goudmaatschappij IAMGold die de aanleiding zou zijn geweest van het gebeuren. Pinas werd zondag, toen zij van de kerk naar huis terugkeerde, geconfronteerd met een groot aantal wagens met daarin dorpelingen en goudzoekers die hun beklag kwamen doen. Bij navraag en onderzoek van Pinas blijkt dat een security guard van de goudmaatschappij heeft besloten dat plaatselijke goudzoekers niet langer in een bepaald gebied naar goud mochten zoeken, en dat het gebied meteen ontruimd moest worden. Illegale Braziliaanse goudzoekers werden wel toegelaten door de veiligheidsman. Blijkt ook dat zowel Brazilianen als de lokale goedzoekers de security guard betalen om in het gebied naar goud te mogen zoeken. Nadat bleek dat alleen de lokale goudzoekers het gebied moesten verlaten, kwamen zij in opstand. Assemblee-lid Pinas die contact maakte met districtcommissaris Vernon Pryor kreeg te horen dat hij niet op de hoogte was van het feit dat de goudmaatschappij de opdracht had gegeven dat het gebied ontruimd moest worden. Ook de directie van IAMGold ontkende echter zo'n opdracht te hebben gegeven. Toen werd duidelijk dat de bewuste security guard op eigen gezag handelde. De opstand van de lokale goudzoekers leidde tot een spoed krutu in het dorp. IAMGold woordvoerder Roy van Aerde zegt dat de informatie van Pinas niet helemaal juist is. Er is wel sprake van ontruiming, maar dan niet op gezag of eigendunkelijk handelen van de beveiliging van de maatschappij. “Wij handelen in overleg en dat doen we nog steeds. Met het ministerie van Natuurlijke hulpbronnen hebben we besloten dat het bewust gebied wordt ontruimd. Iedereen die illegaal is, moet verdwijnen”, zegt van Aerde. Volgens hem komen de illegale goudzoekers dicht in de buurt van de exploitatieconcessie van de goudmaatschappij. “Dat is zowel voor ons als voor hen heel gevaarlijk”. De woordvoerder zegt dat de ontruiming ook niet geschiedt door de security, maar door de politie. Van het schietincident heeft hij niets vernomen. “Het is makkelijk de security te beschuldigen, maar mevrouw Pinas moet dan wel met bewijzen komen. Pinas zei in het parlement dat de lokale goudzoekers bereid zijn deze bewijzen van betalingen aan de security guard aan de justitie te tonen. De parlementariër vraagt de regering om snel op te treden, omdat de uitkomst van die krutu is geweest dat de lokale goudzoekers zich niet zullen laten verjagen ten koste van Brazilianen en dat meteen actie gevoerd zal worden. De parlementariër zegt niet precies te kunnen zeggen als zondag al de daad meteen bij het woord is gevoegd, omdat er die avond geschoten is op Brazilanen die wel toestemming hadden om in het gebied te blijven. "Wanneer wij als Surinamers niet de gelegenheid krijgen om te werken in ons eigen gebied, maar buitenlanders wel, vrees ik het ergste", zei Pinas dinsdag in het parlement. Het verslag van Pinas kwam naar aanleiding van wat kamerbreed in het college werd gezegd dat Papatam een voorloper is en dat bij het uitblijven van een snel en drastisch beleid van de overheid, er op nog meer plaatsen waar goud wordt gezocht en illegalen vertoeven, escalaties zullen plaatsvinden. Het verslag van Pinas over het gebeurde in Brokopondo bracht alle parlementariërs tot de werkelijkheid van wat zich in het land afspeelt. "De regering heeft veel huiswerk", zei Ruth Wijdenbosch (NPS). NF-fractievoorzitter Otmar Rodgers stelde voor meteen een commissie samen te stellen die met de regering gaat praten en met oplossingen komt. "De zaak is zeer explosief en vraagt om wijsheid en snelheid in handelen", benadrukt Rodgers. Hij en ook andere leden van het parlement merkten op dat de excessen zich nu in het binnenland voordoen, maar dat die zich ook zullen verplaatsen naar Paramaribo en de districten. Genoemd werden onder andere, Paramaribo-Noord, en andere plaatsen waar veel Brazilianen vertoeven.-.

Geen opmerkingen: