zaterdag, mei 30, 2009

Jonge hindustanen en Javanen hebben een te hoge bloeddruk

HILVERSUM - Javaanse en hindostaanse jongeren in Suriname hebben een hogere bloeddruk en hun Afro-Surinaamse (stadscreolen en marrons) leeftijdsgenoten een lagere. Een alarmerende situatie voor de javanen en hindostanen, vindt het Amsterdam Medisch Centrum (AMC). Vorig jaar deed het ziekenhuis onderzoek naar hoge bloeddruk en overgewicht bij 850 scholieren van 12-17 jaar in Suriname. Daarbij is ook nadrukkelijk gekeken naar de etnische achtergrond van de leerlingen. De heersende gedachte is namelijk dat hoge bloeddruk vooral bij Afro-Surinamers in de genen zit. Maar dit beeld blijkt dus niet kloppen. Jongere creolen blijken juist een lagere bloeddruk te hebben in vergelijking met de volwassenen. Het is tijd om meteen in te grijpen in de leefstijl van de javaanse en hindostaanse jongeren, zegt Karien Stronks. Zij is hoogleraar Sociale Geneeskunde werkzaam bij het AMC, en projectleider van deze studie. Het onderzoek is samen met onder andere Wilco Zijlmans, arts in Suriname, uitgevoerd. Omdat in Nederland hoge bloeddruk vooral voorkomt onder de mensen die in Afrika hun wortels hebben, hadden de onderzoekers in Suriname ook een hoge score onder Afro-Surinamers verwacht. "Maar bij jonge marrons bijvoorbeeld troffen we juist heel gunstige patronen aan", licht Stronks toe. "Bij javaanse en hindostaanse jeugd vonden we wel een hoge bloeddruk - heel opmerkelijk en alarmerend, want de patronen verschuiven dus. Je moet dus buiten de traditionele groep gaan opletten." Overgewicht is relatief vaak de grote boosdoener. Door dat te reduceren kan men de bloeddruk beïnvloeden. "Bij de marronpopulatie zie je relatief weinig overgewicht; voor hen hoort bewegen meer bij hun levenspatroon", verklaart de onderzoekster. "Javaanse en hindostaanse groepen zijn meer in de stad gaan leven. Die omgeving nodigt minder uit tot lichamelijke activiteit." Voor de onderzoekers is de uitkomst vooral interessant omdat men in Nederland tot nu toe dacht dat hoge bloeddruk genetisch bepaald is. Met dit onderzoek in Suriname is meer nadruk gelegd op de omgeving. De uitkomst bevestigt hun vermoeden. Bij een groot deel van de javaanse en hindostaanse jeugd bevindt de verhoogde bloeddruk zich in een voorstadium. Stronks denkt vooral aan ‘leefstijl-interventies in relatie tot de omgeving': mensen motiveren meer te gaan bewegen. Dat leidt tot minder overgewicht waardoor de bloeddruk daalt.-.

Geen opmerkingen: