vrijdag, mei 22, 2009

Bakkers Boven-Suriname dekken broodbehoefte

Paramaribo - Kleine bakkers in het Boven-Surinamegebied kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de broodvoorziening in hun leefgemeenschap. Het stroomgebied van de stam der Saramaccaners telt 250 dorpen met ruim 30.000 inwoners. In vrijwel alle dorpen met een noemenswaardige concentratie aan dorpsbewoners zijn er maximaal drie personen bezig met het beoefenen van het bakkersberoep. Het assortiment bestaat uit puntbrood, krenten- en berlinerbol. Hoewel zij enige verdiensten hieruit halen, wordt het in vele gevallen niet beschouwd als een voltijdse economische activiteit. De meesten hebben dan ook geen geldige vergunning. Tegen de achtergrond van het wederom actief worden van de overheidsdiensten in het binnenland zal volgens de bestuursdienst hiernaar toe worden gewerkt. Rinia Baisi (44) is een van de vele kleine ondernemers in dat gebied. Ze beoefent al dertien jaren het bakkersberoep. Ze nam de bakkerij kort na de binnenlandse oorlog over van haar zwager, Gilly Huur, die na een zware mishandeling door leden van Jungle Commando naar de stad vertrok. Na de hervatting van het onderwijsproces in het dorp bleek een grote behoefte te bestaan aan brood voor de schooljeugd. Van een familielid leerde zij berlinerbol maken. Haar beginproductie, gebruikmakend van een gasfornuis, was 50 broden per dag. Op gegeven moment was ze genoodzaakt de dagproductie te verhogen naar 200 puntbroden, door een toenemende vraag van bezoekers aan de nabij gelegen aanmeerplaats Atjoni. Nu staat zij er alleen voor, omdat haar man en vijf kinderen in de stad verblijven. Een puntbrood wordt voor vijftig cent verkocht. De prijs voor een 20 lbs gascilinder op Pokigron bedraagt SRD 60. Velen zijn vol lof over de vorm en kwaliteit van haar productie. Baisi zegt haar bakkerij uit te willen breiden met een deegmachine, maar ontbeert daartoe de benodigde financiële middelen. Directeur Ewald Ceder van de Stichting Productieve Werkeenheden (SPWE) hiermee geconfronteerd, zegt dat de SPWE de mogelijkheden heeft om zulke kleine ondernemers te stimuleren, te begeleiden en te faciliteren. De SPWE wil als werkarm van het ministerie van Arbeid Technoligischeontwikkeling en Milieu(ATM) in dit kader toonaangevend zijn in het leveren van kwaliteitsdiensten aan kleine en startende ondernemers in het hele land. "Daardoor wordt het armoedevraagstuk teruggedrongen, de inkomensongelijkheid verminderd en productieve werkgelegenheid wordt gecreëerd", zegt Ceder.-. Bron: dwt

Geen opmerkingen: