zaterdag, januari 03, 2009

Driejarig visum voor ‘Suri-Nederlanders’

Paramaribo - Nederlanders van Surinaamse origine krijgen voortaan een driejarig visum. Ook andere buitenlanders van Surinaamse origine komen hiervoor in aanmerking. De Raad van Ministers (RvM) heeft een voorstel hierover van het ministerie van Buitenlandse Zaken (Buza) onlangs goedgekeurd. Dat zei Buza-minister Lygia Kraag-Keteldijk eerder deze week. Deze aanpassing van het visumbeleid komt op voorspraak van de Inter-Departementale Commissie die aanbevelingen moest doen hoe het visumbeleid te diversificeren. De bedoelde categorie personen komt in aanmerking voor een toeristenvisum met multiple entry, die geldig voor drie jaar is. Wanneer het wordt geïntroduceerd is nog onduidelijk. Overigens verstrekt Nederland al geruime tijd meerjarige visa aan reizigers uit Suriname die Nederland vaker hebben bezocht. De Vereniging Surinaamse Nederlanders (VSN) die zich al jaren inzet voor afschaffing van de visumplicht voor Surinaamse Nederlanders reageert lauwtjes op het besluit. Dit wordt gezien als een druppel op een gloeiende plaats. “Een visum van één maand, één of drie jaar is nog steeds niet onvoorwaardelijk tot Suriname toe worden gelaten. Hoe kunnen Brazilianen, Haitianen, Jamaicanen, Trinidadianen et cetera visumvrij Suriname binnenwandelen en je eigen, opa, oma, broers, zusters, kinderen, kleinkinderen niet?”, wordt opgeworpen. “Het is te triest voor woorden dat de opeenvolgende Surinaamse regeringen, na 33 jaar onafhankelijkheid voor haar eigen mensen, in tegenstelling tot de Gemenebestlanden in de Caricom, totaal geen beleid op dit punt heben weten te ontwikkelen. Pas nu en kennelijk onder druk van de Tweede Kamer op 17 december 2008, toen minister Maxime Verhagen in heldere bewoording te kennen heeft gegeven, dat hij te lang onvoldoende heeft gedaan om nota bene door de Nederlandse regering onvervreemdbaar verklaarde rechten door Suriname nageleefd te krijgen, heeft hij de gang naar het internationale gerechtshof te ’s-Gravenhage of arbitrage niet uitgesloten”, reageren VSN en de politieke partij Nationale Unie. Verwacht wordt dat deze maand twee moties van de Kamerleden, Harry van Bommel en Chantal Gill’ard worden aangenomen. “Kennelijk onder deze dreiging tracht de Surinaamse regering een gebaar te maken hetgeen een druppel is op de gloeiende plaat maar die op geen enkele wijze voldoet aan het onvervreemdbaar recht te allen tijde, onvoorwaardelijk, tot Suriname te worden toegelaten en daar in alle opzichten als Surinaams staatsburger te worden behandeld”, zegt Mahin Jankie van VSN en NU. Deze rechten zouden volgens hem reeds door het Hof van Justitie en in november 2008 door de vice-president van de Amsterdamse rechtbank, zijn bevestigd. Het Hof van Justitie heeft in een Derden-Verzetprocedure de Staat Suriname bevolen om beleidsstukken te overleggen hoe de personen, vallende onder Artikel 5 lid 2 van de Toescheidingsovereenkomst (TO), worden gefaciliteerd. De gemachtigde van de Derden-Verzetters, Jalen Jankie, heeft geantwoord dat zulks totaal niet bestaat en de regering het kennelijk nu zal produceren. SP-kamerlid Van Bommel ziet het besluit van de regering om Surinaamse Nederlanders voortaan visa van drie jaar te verstrekken als een ‘goede eerste stap’. Tegelijkertijd stelt het Kamerlid: “Dit mag echter niet de aandacht afleiden van het werkelijke doel van de Toescheidingsovereenkomst. Dat doel is en blijft volledige vrijstelling van visa en verblijfsvergunning.” Na terugkeer van reces zal Van Bommel in de Tweede Kamer daartoe een voorstel indienen dat kan rekenen op de steun van de PvdA. Volgens Van Bommel is deze eerste stap het resultaat van jarenlange druk van de VSN en de SP. “Toen ik drie jaar geleden de rechten uit de Toescheidingsovereenkomst in de Kamer aan de orde stelde, wist vrijwel niemand waar ik het over had. Vorig jaar leidde de voortdurende aandacht tot een politieke doorbraak. De regering erkende volmondig dat de Toescheidingsovereenkomst niet wordt nageleefd en minister Verhagen zei in het Surinamedebat in december zelfs dat hij mogelijk de gang naar het Internationaal Gerechtshof zal maken. In Suriname worden deze ontwikkelingen gevolgd en kiest men nu eieren voor zijn geld. Mede in het licht van de verkiezingen in 2010 natuurlijk.”.-. Bron: dwt.net

Geen opmerkingen: