woensdag, januari 14, 2009

Brunswijk krijgt voorwaardelijk straf.

Paramaribo - A Combinatie parlementariër en coalitietopper Ronnie Brunswijk kreeg gisteren een straf van drie maanden voorwaardelijk opgelegd voor mishandeling van een medewerker van de Surinaams Waterleiding Maatschappij (SWM). Rechter Robby Rodrigues verbindt aan deze straf ook een proeftijd van drie jaar en moet de recidivist ook een boete van SRD 1500 aan de staat betalen. Nalaten hiervan levert hem een maand gevangenisstraf op. Het Openbaar Ministerie (OM) had gepleit voor een straf zes maanden waarvan drie voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaren. Een overweging van officier Gloria Sterling om de hoogte van de strafeis te bepalen was haar zienswijze dat Brunswijk een voorbeeld dient te zijn, gezien zijn lidmaatschap van het parlement en daarom een dergelijke handeling achterwegen moet laten. Rodrigues ging voorbij aan die eis, omdat hij vindt dat alhoewel het feit strafbaar is, Brunswijk geen slachtoffer kan worden van zijn lidmaatschap van De Nationale Assemblée. "Het is een vrij ernstige daad en ik acht hetgeen jou ten laste is gelegd wettig en overtuigend bewezen. Echter kan ik je geen hogere straf opleggen omdat je parlementariër bent. Bovendien gaat het in deze zaak om eenvoudige mishandeling", motiveerde de magistraat zijn vonnis. Hij liet de coalitietopper weten dat hij voor de komende drie jaren geen strafbare feiten mag begaan. Gebeurt dat, toch dan is het OM vrij om hem op te pakken en zonder enig proces zijn voorwaardelijke straf te laten uitzitten. Aan de krant zegt Brunswijk dat hij niet wakker ligt van de straf en garandeert niet dat hij de komende drie jaar niet opnieuw in de fout gaat. "We zijn mensen en ik kan je niet garanderen dat ik binnen de drie jaren niet in de fout zal gaan". "Als iemand me slaat ga ik niet blijven staan. Het hangt van de omstandigheden af. Ik heb geen moeite om in de gevangenis te zitten. Als dat moet gebeuren dan gebeurt het", zegt hij vol overtuiging. Brunswijk blijft erbij dat hij niemand heeft mishandeld, maar respecteert het oordeel van de rechter. Na afstemming met zijn raadsman zal hij besluiten of hij tegen het vonnis in beroep zal gaan bij het Hof van Justitie. Ten aanzien van de boete zegt hij: "SRD 1500 geef ik aan mijn dochter om naar school te gaan". De parlementariër blijft erbij dat hij een voorbeeldfiguur is en dat dit vonnis hem niet zal belemmeren in de uitoefening van zijn taak waarvoor hij door het volk is gekozen. "Het volk alleen kan mij weerhouden om geen parlementariër meer te zijn", legt Brunswijk uit.-.

Geen opmerkingen: