zondag, oktober 08, 2006

Enorme vlucht Surinaamse kiezers naar de SP

DEN HAAG - Surinaamse en Antilliaanse kiezers geven een signaal aan de Partij van de Arbeid. Uit de tweede Stemindex Allochtonen van het onderzoeksbureau Foquz Etnomarketing blijken minder Surinaamse en Antilliaanse kiezers hun stem aan de Partij van de Arbeid te geven dan na de peiling twee weken geleden. Opvallend is wel dat Wouter Bos het als mogelijke premier veel hoger ... scoort dan de huidige minister-president Jan-Peter Balkenende. Jorge Cuartas van Foquz denkt dat de terugval in stemmen voor de PvdA te maken heeft met de kandidatenlijst van de sociaal-democraten. In vergelijking met andere jaren staan minder Surinamers en Antillianen op de lijst en Cuartas kan zich voorstellen dat de kiezers uit deze gemeenschappen hierover teleurgesteld zijn. Bij de Surinamers is in de tweede peiling een terugval van 10%, van 41% naar 32%, gemeten en bij de Antilliaanse stemgerechtigden van 37% naar 29% vergeleken met twee weken geleden toen de eerste steekproef is gehouden. Het aandeel linksstemmers blijft stabiel, maar vooral de Socialistische Partij profiteert van de onvrede over de Partij van de Arbeid. In de tweede peiling is een opvallende verschuiving te zien van Surinaamse en Antilliaanse stemmen naar de SP en GroenLinks. Maar liefst 12% van de Antilliaanse Nederlanders zegt te gaan stemmen op de SP, vergeleken met 3% in de eerste Stemindex. Ook GroenLinks scoort beter dan twee weken geleden onder Surinamers (bijna 9% vergeleken met 6,4%). Het aantal Antillianen dat Groenlinks wil gaan stemmen blijft vooralsnog gelijk (12%). In Nederland wonen op dit moment ruim 2,4 miljoen allochtonen, mensen met een niet-nederlandse achtergrond. Foquz Etnomarketing onderzoekt specifiek het stemgedrag van allochtone Nederlanders. Hiermee worden Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen bedoeld. Aan de tweede steekproef hebben 145 Surinamers en 138 Antillianen meegedaan. Voor de analyse is weging naar etniciteit toegepast. Bron: Foquz VVD scoort beter dan CDA Het CDA van premier Balkenende heeft een stabiele aanhang onder Surinamers en Antillianen. Toch ziet Cuartas bij de Tweede Stemindex een opvallende verschuiving van het CDA naar de VVD. Er is sprake van bijna een verdubbeling van de VVD-aanhang onder met name Surinamers (van 7,6% naar 13,7%). Antilliaanse VVD-stemmers groeien van 4,5% naar 5,6%. Bos doet het beter dan Balkenende Uit andere, algemene, verkiezingspeilingen blijkt de laatste tijd dat premier Balkenende het goed doet. Uit de Tweede Stemindex onder allochtonen blijkt echter dat Wouter Bos veel beter scoort. 42% van de Surinaamse kiezers zien Bos als premier tegenover 19,4% van de kiezers die Balkenende liever als premier ziet. Dat betekent dat ondanks een terugval in PvdA-stemmers, Wouter Bos toch nog altijd favoriet is. Foquz-directeur Cuartas ziet de terugval dan ook vooral als een signaal dat Surinamers en ook Antillianen niet tevreden zijn over de keuze die de Partij van de Arbeid heeft gemaakt. Stemmen op eigen etnische groep Meer dan 40% van de groep allochtone kiezers geeft aan op iemand uit de eigen etnische groep te willen stemmen. Dat percentage is voor de Surinaamse en Antilliaansestemgerechtigden 42%. Uitgaande van een verkiezingsopkomst van 70% zullen 7 zetels in de Tweede Kamer door Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse stemmers bepaald worden. Volgens deze meting gaan daarvan vier zetels naar de linkse partijen en 1 naar de regeringspartijen VVD en CDA. Op vrijdag 20 oktober komt Foquz met de Derde Stemindex Allochtonen. RNW

Geen opmerkingen: