dinsdag, mei 23, 2006

Coronie roert zich sinds ramp binnenland

Paramaribo - Het treffen van drastische maatregelen om het district Coronie te beschermen tegen overstroming, gedoogt niet langer uitstel. Vanmorgen organiseert de bevolking te Totness een grote vergadering over de gevolgen van de watersnood in het binnenland. De Coronianen geloven dat zij in de toekomst ook geconfronteerd zullen worden met door water veroorzaakte rampen en willen daarom drastische ombuiging van het beleid van de overheid over het ontwateringssysteem en de kustverdediging in het district. Een rampenplan wordt daarbij als noodzakelijk gezien. Het thema van de vergadering is: ‘Te yu mat’ barba e bron yu mus nati f’ yu’ (Tref voorzorgsmaatregelen voordat je geconfronteerd wordt met hetzelfde probleem). Verschillende organisaties binnen en buiten Coronie staan achter deze activiteit. Personen uit Paramaribo zullen ook deelnemen aan de vergadering om te praten over de voorzorgsmaatregelen die schade van een eventuele waterramp moeten minimaliseren. Alexander Feller, voorzitter van het actiecomité Herstel Noorder Coronie polders (HNCP), zegt aan dWT dat het gevaar van overstroming nog gevaarlijker is voor Coronie dan voor het binnenland. Het kokosdistrict ligt namelijk nog lager en is omringd door de Atlantische Oceaan en een kunstmatig meer. Het meer is ontstaan als gevolg van de waterkerende dam, die is aangelegd door de overheid. Het water achter de dam heeft intussen een hoogte bereikt van drie meter. Feller: “De hele situatie van onze binnenlandse broeders mag een vingerwijzing zijn. We gaan niet langer in Coronie met gekruiste benen zitten wachten op een antwoord van de centrale overheid. De oudjes onder ons piekeren al, na de beelden van het binnenland te hebben gezien.” Op de vergadering zal nagegaan worden op welke wijze de overheid tot direct ingrijpen in deze kan worden overtuigd.-

Geen opmerkingen: