zaterdag, juni 25, 2011

VHPers hebben de staat voor miljoenen benadeeld bij het ministerie van OW

In de periode januari 2010 tot en met het aftreden van het vorige kabinet Venetiaan/Sardjoe zijn door de overheid ruim 200 voertuigen verkocht tegen weggeefprijzen. Gisteravond werd hiervan melding gemaakt door parlementariër Theo Vishnudatt (Mega Combinatie/NDP) in De Nationale Assemblee. Hij zegt dat de verkoop riekt naar corruptie en bevoorrechting van politieke personen. Vishnudatt is voorzitter van de vaste commissie van het ministerie van Openbare Werken, van waaruit de voertuigen zijn doorverkocht. Hij somt uit bewijsmateriaal van de verkoop een aantal voertuigen en de bedragen op waarvoor die zijn doorverkocht. In sommige gevallen gaat het om wat Vishnudatt noemt “belachelijke prijzen”, van SRD 100 tot SRD 300 voor een auto. Justitieel onderzoek nodig Bij het openbaar maken van de gegevens uit deze verkoop was het stil in het parlement. Vishnudatt en fractievoorzitter Ricardo Panka hebben terstond gevraagd om een justitieel onderzoek. Dat onderzoek moet aantonen of de voertuigen daadwerkelijk in een zodanige staat waren, waardoor zij tegen weggeefprijzen doorverkocht konden worden. De voertuigen stonden verzameld op de openbare werkplaats van OW als te zijn ‘karkassen en defect’. Panka die hieraan twijfelt, zegt dat er voor sommige voertuigen taxaties zijn opgemaakt waar de waarde veel lager werd vastgesteld. Er zijn voertuigen doorverkocht die defect waren, maar bij sommige auto’s ontbrak slechts een accu of wiper. Opmerkelijk vindt Panka het dat in de meeste gevallen er geen openbare inschrijving is gehouden, maar de verkoop werd toegewezen. Uit de documenten blijkt dat aan één persoon twaalf voertuigen, zwaar materieel en gereedschap is doorverkocht. In deze partij zitten onder andere een pick-up, een Mercedes Benz tankwagen, een hyster, zaagmachine, waterpompen en een grader. De twaalf items zijn 'weggeven' voor SRD 10.700. Bij dit document waarvan Starnieuws een kopie van heeft, staat wel aangegeven dat er op 14 mei 2010 een openbare inschrijving is gehouden en de bewuste koper in aanmerking is gekomen hiervoor. Vishnudatt heeft bij de onthullingen aangegeven dat op het ministerie van Openbare Werken topambtenaren ook laptops in bruikleen hebben gekregen. Hij noemde uit de documenten het geval waarbij in augustus 2010 aan een toenmalige onderdirecteur van OW drie laptops zijn gegeven. “De bewuste meneer is nu parlementariër”, zei Vishnudatt, doelende op Asiskumar Gajadien van de VHP.

Geen opmerkingen: