zaterdag, maart 06, 2010

L’isle-De Jong uit functe gezet door President R. Venitiaan

onderdirecteur Vreemdelingenzaken op het ministerie van Justitie en Politie, Diante de L’ilse-De Jong, is per presidentiele resolutie ontheven door staatshoofd Ronald Venetiaan. Het voorstel hiertoe is zes maanden geleden goedgekeurd in de Raad van Ministers. De presidentiele resolutie is enkele weken geleden uitgegaan. Dit zei Justitieminister Chandrikapersad Santokhi gisteren.

De Justitieminister wil in dit stadium, vooral vlak voor de verkiezingen, nog geen uitlating doen. De L’isle-De Jong die om privé-redenen onder het mom van een dienstreis naar Nederland ging, deed uitlatingen over het ministerie aangaande het verlenen van verblijfsvergunningen.

Deze kwestie heeft momenteel een juridische status gekregen. Door het ministerie was een kort geding aanhangig gemaakt dat in het voordeel van het ministerie werd beslist. Inmiddels is ook een strafrechtelijk onderzoek geïnitieerd bij de procureur-generaal tegen De L’isle-De Jong. ‘Omdat er nu heel wat malversaties aan het licht zijn gekomen. Het onderzoek loopt bij de pg. Inmiddels zit een zaak bij de Raadkamer. Laten we rustig wachten op de behandeling. Dan gaat u de minister daarna horen.’

Geen opmerkingen: