dinsdag, februari 17, 2009

Nederland verkeert in zware recessie

DEN HAAG - Premier Jan Peter Balkenende stelt dat Nederland verkeert in een zware recessie. Hij sprak dinsdag in een eerste reactie op nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau (CPB) over „uitzonderlijke economische omstandigheden”. Hij wees erop dat het lang geleden is dat ons land in zo'n economisch verslechterende situatie zat. „Het tempo is ongekend.” Hij benadrukte dat de rekening van de noodzakelijke maatregelen niet alleen bij de overheid en niet zomaar bij toekomstige generaties kan worden neergelegd. „We staan voor een nieuwe en grote beproeving. Iedereen moet een steentje bijdragen.” Dat de werkloosheid stijgt naar „een fors niveau” noemde de premier het meest pijnlijke. Mensen moeten zoveel mogelijk van werk naar werk worden geholpen en met scholing hun kennis bijspijkeren. „We kunnen niet accepteren dat mensen langdurig aan de kant komen te staan.” Dat is een les van eerdere recessies. Volgens Balkenende moet het maximum worden gedaan om de werkgelegenheid te behouden. „Ook hier zal iedereen een eigen bijdrage moeten leveren. Denken dat alleen de overheid dit kan oplossen, dat is een illusie. Deze tijden zijn moeilijk en weerbarstig.” Zo wees hij erop dat voor matiging van de loonkosten ook werkgevers en vakbonden nodig zijn

Geen opmerkingen: